Wonen in een Thomashuis

Kenmerken van het Thomashuis

Een Thomashuis is een plaats waar mensen met een verstandelijke beperking in een mooi huis en een veilige omgeving liefdevol verzorgd en gestimuleerd worden. Door het kleinschalige opzet en de permanente aanwezigheid van steeds dezelfde mensen ontstaat een echt thuisgevoel.

Elke bewoner heeft een eigen grote kamer die naar eigen keuze kan worden ingericht en aangekleed. Samen maken ze gebruik van de grote woon- en leefkamer met keuken waar gezamenlijk wordt gegeten, gespeeld en samengewoond. Doel is dat de bewoners er zich thuis en op hun gemak voelen. Dit geldt trouwens ook voor ouders en familie die op bezoek komen: ook zij moeten zich thuis en welkom voelen.

De kosten om in het Thomashuis te wonen (leefkosten, dus niet de zorgkosten) kunnen geheel of voor het grootste deel worden gefinancierd uit het inkomen dat de bewoner vanuit de overheid ontvangt.  
De zorgkosten worden betaald aan de vzw Vrienden van Thomas.  De bewoner ontvangt hiervoor via het VAPH een Persoonsvolgende Financiering. Belangrijk hierbij is dat de bewoner ook daadwerkelijk de beschikking heeft over zijn eigen cashbudget. Bewoners die nu al in een instelling verblijven hebben automatisch recht op deze Persoonsvolgende Financiering.

Om zowel de bewoners als ook het zorgkoppel zekerheid aangaande continuïteit te bieden is er een samenwerking aangegaan met Inclusio. Dit is een sociale investeerder in vastgoed die kwaliteitsvolle woningen aan betaalbare huurprijzen wil aanbieden aan kwetsbare bevolkingsgroepen. Zij verhuren het vastgoed voor zeer lange periode (30 jaar) aan de Thomashuizen en rekenen een maatschappelijk correct rendement. Daarom ook is elk Thomashuis een mooi en karakteristiek pand waar men ook als ouder/verwant trots op is dat het kind/verwant hier kan wonen.

Samenstelling en selectie van de woongroep

Het is uiteindelijk de bedoeling dat de bewoners van elk Thomashuis de rest van hun leven in het Thomashuis kunnen blijven. Dit betekent dat er bij de start kritisch gekeken moet worden of de mensen die er komen wonen bij elkaar passen en elkaar ook aanvullen.

De ervaring leert nog dagelijks dat juist een mix van leeftijd, geslacht en mate van handicap erg goed werkt. Er ontstaan onverwachte vriendschappen, er is interactie en bewoners helpen elkaar. Eigenlijk zoals een groot gezin functioneert. Meestal in harmonie, soms niet, maar dan is er weer het zorgkoppel dat de vrede herstelt. Dus eigenlijk zoals in elk groot gezin wel eens gebeurt. Maar altijd met warmte en genegenheid.

De rol van het zorgkoppel

Deze rol is cruciaal voor het succes van het Thomashuis. Het zorgkoppel is de spil waar alles om draait. Het zorgkoppel is het gezicht en geweten van het huis. Zij leren elke bewoner kennen en weten hoe een bewoner zich voelt en herkennen heel snel een afwijkend signaal of gedrag. Op deze manier voorkomen zij vaak onnodige stress bij een bewoner als hij/zij zich niet goed voelt of zich niet begrepen voelt. Op termijn vervult het zorgkoppel bij wijze van spreken de rol van “wandelend zorgdossier” van elke bewoner.

Om dit alles waar te maken, woont het zorgkoppel ook met hun gezin in datzelfde Thomashuis. Zij hebben een eigen afgescheiden deel van het huis voor zich privé. Daar wonen en leven zij met hun gezin en zorgen zij ook voor de mentale rust die nodig is om dit werk langdurig te blijven volhouden.

De rol van de ouders / bewindvoerders

De ouders/bewindvoerders hebben een belangrijke rol om van het verblijf van hun kind/verwant een succes te maken. Het begint al bij het maken van de afspraken met het zorgkoppel en de vzw Vrienden van Thomas. Maar zeker zo belangrijk is het regelmatige contact met het zorgkoppel om tot de best mogelijke zorg en begeleiding te komen. Daarnaast zijn zij ook belangrijk als lid van de vzw om regelmatig met het bestuur en de mede leden (ouders/verwanten) van gedachten te wisselen over de kwaliteit van leven en zorg binnen het Thomashuis. Zij worden gestimuleerd om te participeren in de kwaliteit- en tevredenheidstoetsen.
Je kind in een Thomashuis: als ouder voel je direct dat het goed zit

Als ouders van Maartje hebben wij een hele tocht afgelegd voordat wij in aanraking kwamen met het Thomashuis van Wim en Jacqueline. Zoals veel ouders zochten wij het beste voor onze dochter. Een instelling vonden wij uiteindelijk niet de beste keuze, dus hebben wij jarenlang met andere ouders heel hard gewerkt om een eigen initiatief van de grond te krijgen. Uiteindelijk was het huis klaar, maar we misten ook daar toch de geborgenheid en vertrouwdheid die we zochten.

Heel anders voelde het al bij het eerste gesprek dat wij met Wim en Jacqueline hadden: deze mensen waren anders, gedreven, open en met een groot zorghart. Het klikte vanaf dag één. Wim en Jacqueline hadden in no time een beter beeld hadden over Maartje dan wijzelf hadden. Dat was en is wennen. Maar tegelijkertijd zien we dat Maartje opbloeit en het ontzettend naar haar zin heeft. Ze leeft en woont hier samen met mooie mensen die voor haar zorgen en met medebewoners waar ze veel plezier mee beleeft.

Thomashuis Goirle

Interesse en meer weten?

We zijn steeds bereikbaar via e-mail voor al je vragen.

Thomashuizen België
Frans van Schoorstraat 9/1
9200 Dendermonde
Telefoon
0460 96 00 00 
E-mail
info@thomashuizen.be