Ons verhaal

Voor Thomashuizen België zijn de Thomashuizen in Nederland de bron van inspiratie.

Thomas als inspiratiebron

Thomas was een jongeman met een ernstige verstandelijke beperking. Jarenlang verbleef hij in een instelling. Pas na lange tijd werd het de ouders van Thomas duidelijk dat hij daar niet op z’n plaats was. Formeel klopte alles: er waren zorgdossiers, er werden doelen gesteld, er werd over hem gesproken. Maar tegelijkertijd had niemand tijd om gewoon met hem te gaan wandelen of fietsen. Kortom: Thomas was er voor de instelling, de instelling was er niet voor Thomas. 
 
Vanuit dit beeld heeft de vader van Thomas in 2003 besloten om het dan maar zelf te gaan organiseren. Een mooi huis voor zijn zoon Thomas, waar hij met 8 à 9 medebewoners kon leven en verzorgd worden door een heel klein team van gemotiveerde mensen uit de zorg. 
 
Dus Thomas ging van een grote overheidsinstelling naar een kleine zorgondernemer die liefde, aandacht en zorg leverde, 24 uur per dag met bijna altijd dezelfde mensen. Dat was de inspiratie om tot de Thomashuizen te komen.

De basis van het succes

Vanuit de gedachte van de betrokken zorgondernemer is de stap naar het kleinschalig woonzorgconcept snel gemaakt. Het biedt mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om in een huiselijke sfeer te leven. Daarnaast biedt het zorgondernemers kansen om de zorg en ondersteuning volgens de visie van Thomashuizen in te vullen waarbij ze verder gaan dan de standaarden.

De overkoepelende organisaties, vzw Vrienden van Thomas en Thomashuizen België zorgen ervoor dat ervaren mensen uit de zorg op een succesvolle wijze hun Thomashuis kunnen starten. Alle zaken op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit, klachtenregelingen, omgang met ouders en deskundigheidsbevordering worden aangeboden door vzw Vrienden van Thomas en Thomashuizen België.

Vanaf de start is besloten om het gebouw en de zorg strikt te scheiden. Daarom zal Thomashuizen nooit eigenaar zijn van het gebouw. Thomashuizen heeft er ook niet voor gekozen om een gemeenschappelijk initiatief van ouders te worden. Zelfs de zorgondernemers kunnen geen eigenaar zijn van het Thomashuis waar ze wonen en werken.
Inclusio - Er is in België gekozen om te werken met Inclusio, een sociale investeerder in vastgoed die kwaliteitsvolle woningen aan betaalbare huurprijzen wil aanbieden. De zorgondernemers huren via Inclusio hun eigen Thomashuis. Het grote voordeel hierbij is dat het vastgoed nooit een onderdeel van een discussie kan zijn in zaken als of een zorgkoppel nog goed functioneert of dat een bewoner nog wel of niet meer binnen een woongroep past.

Meer dan 15 jaar ervaring

In 17 jaar is Thomashuizen Nederland ongelooflijk snel gegroeid tot 118 Thomashuizen. Er is veel geleerd in deze periode. Zo weten ze nu heel goed waar een Thomashuis aan moet voldoen, hoe een groep bewoners het beste samengesteld kan worden en hoe de zorgkoppels ook na 10 jaar nog fris en enthousiast blijven. Maar ze hebben vooral veel geleerd van de onvermijdelijke fouten die zijn gemaakt. België kan hier mee van genieten.

Uiteindelijk is het zo dat in die 17 jaar er geen enkel Thomashuis heeft moeten sluiten en er geen enkele zorgondernemer failliet is gegaan. Hoewel dit niets zegt over de inhoudelijke zorg, is het wel een signaal dat het model klopt en dat uiteindelijk ook de bewoners en ouders tevreden zijn. Dit laatste wordt bevestigd door de resultaten van de kwaliteitsonderzoeken en de ISO-certificaten die alle Thomashuizen bezitten.

Interesse en meer weten?

We zijn steeds bereikbaar via e-mail voor al je vragen.

vzw Vrienden van Thomas
Frans van Schoorstraat 9/1
9200 Dendermonde

Telefoon
0460 96 00 00 
E-mail
info@vriendenvanthomas.be